عنوان نوشته 5

نوازنده دوتار و خواننده موسیقی مقامی و کرمانجی شمال خراسان و فولک از سال1378 شروع به اموختن دوتار نزد اساتید قوچان نمود و از محضر اساتیدی همچون مجید احمدی،اباصلت راستگو،رمضان بردری،محمدیگانه بهره مند شد و هم اکنون مراحل تکمیلی و پژوهشی خود را در این زمینه با جناب اقای مجتبی قیطاقی،محقق و پژوهشگر موسیقی مقامی شمال خراسان کار میکند.وی با چندین گروه هنری همکاری داشته و در چندین جشنواره موفق به کسب مقام برگزیده و مقام اول در رشته تکنواری دوتار شده است.در سال 2008 نیز در فیلم مستند \”طرقه\” به کارگردانی محمدحسن دامن زن ایفای نقش نموده که این فیلم نیز برنده چندین جشنواره داخلی و خارجی و ازجمله تندیس فیروزه و سینمای حقیقت و …شده است در سال 1389 اولین اثر هنری خود را با هم خوانی مادرش و اقای محسن میرزازاده با نام \”کووات\” ارائه کرد. از نظر وی اولین تجربه ی هنری اش اجرای نمایشنامه موزیکال در سن 5 سالگی به کارگردانی مادرش است. او مادرش را اولین و بزرگترین مربی و مشوق خود در این راستا میداند و موفقیتش را مدیون زحمات فراوان مادرش تلقی میکند. وی اوازهای محلی و مقامی را از مادرش،اوازهای ایرانی را از استاد رضا شاکری اموخت،و در زمینه ی صداسازی از تجارب استاد حمیدرضا نوربخش بهره جست و هم اکنون نزد پرواز همای در حال فراگیری تکنیک های خوانندگی و اواز کلاسیک می باشد. از جمله اهداف او اشاعه ی فرهنگ غنی و اصیل کرمانجی شمال خراسان و معرفی ان به جهانیان است.فعالیت های این هنرمند اینده دار کشورمان را از طریق عضو شدن در فن پیج رسمی ایشان دنبال کنید و با پسند و اشتراک گذاری این صفحه ضمن اعلام علاقه مندی و همراهی خود با او به بهترین نحو حمایتش کنید.

عنوان نوشته 4

نوازنده دوتار و خواننده موسیقی مقامی و کرمانجی شمال خراسان و فولک از سال1378 شروع به اموختن دوتار نزد اساتید قوچان نمود و از محضر اساتیدی همچون مجید احمدی،اباصلت راستگو،رمضان بردری،محمدیگانه بهره مند شد و هم اکنون مراحل تکمیلی و پژوهشی خود را در این زمینه با جناب اقای مجتبی قیطاقی،محقق و پژوهشگر موسیقی مقامی شمال خراسان کار میکند.وی با چندین گروه هنری همکاری داشته و در چندین جشنواره موفق به کسب مقام برگزیده و مقام اول در رشته تکنواری دوتار شده است.در سال 2008 نیز در فیلم مستند \”طرقه\” به کارگردانی محمدحسن دامن زن ایفای نقش نموده که این فیلم نیز برنده چندین جشنواره داخلی و خارجی و ازجمله تندیس فیروزه و سینمای حقیقت و …شده است در سال 1389 اولین اثر هنری خود را با هم خوانی مادرش و اقای محسن میرزازاده با نام \”کووات\” ارائه کرد. از نظر وی اولین تجربه ی هنری اش اجرای نمایشنامه موزیکال در سن 5 سالگی به کارگردانی مادرش است. او مادرش را اولین و بزرگترین مربی و مشوق خود در این راستا میداند و موفقیتش را مدیون زحمات فراوان مادرش تلقی میکند. وی اوازهای محلی و مقامی را از مادرش،اوازهای ایرانی را از استاد رضا شاکری اموخت،و در زمینه ی صداسازی از تجارب استاد حمیدرضا نوربخش بهره جست و هم اکنون نزد پرواز همای در حال فراگیری تکنیک های خوانندگی و اواز کلاسیک می باشد. از جمله اهداف او اشاعه ی فرهنگ غنی و اصیل کرمانجی شمال خراسان و معرفی ان به جهانیان است.فعالیت های این هنرمند اینده دار کشورمان را از طریق عضو شدن در فن پیج رسمی ایشان دنبال کنید و با پسند و اشتراک گذاری این صفحه ضمن اعلام علاقه مندی و همراهی خود با او به بهترین نحو حمایتش کنید.